Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja so sporazum med vami, uporabnikom (uporabnik je vsaka oseba ali organizacija, ki dostopa in je dostopala do https://www.thinkslovenia.com, v nadaljevanju Think Slovenia spletna stran) in nami, TS1 d.o.o., ter določajo pogoje, pod katerimi se lahko informacije, izdelki, material in storitve, dostopne preko Think Slovenia spletne strani uporabijo, ter ureja nadaljnje razprave, ki izhajajo iz uporabe Think Slovenia spletne strani.

Z dostopom, ogledom ali uporabo katere koli informacije, izdelkov, materiala ali storitev, dostopnih na ali preko Think Slovenia spletne strani, potrjujete, da razumete te Splošne pogoje poslovanja kot zakonsko enake podpisanemu pisnemu dokumentu in enako zavezujoče ter da jih kot take sprejmete. Če ne sprejmete teh Splošnih pogojev poslovanja, prosimo, nehajte uporabljati Think Slovenia spletno stran.

Think Slovenia spletna stran je uradna spletna stran družbe TS1 d.o.o., zasebne družbe z omejeno odgovornostjo, registrirane v Sloveniji z naslednjimi podatki: TS1 d.o.o., Franca Nebca 14, 1000 Ljubljana, Okrožno sodišče v Ljubljani, Srg. 2006/13604, št. vl. 1/45761/00, osnovni kapital družbe: 2.100.000 SIT, matična št.: 2257599, ID št. za DDV: SI82244235 TRR.: 03100-1001910675. 

Informacije na Think Slovenia spletni strani so objavljene v dobri veri in po našem najboljšem razumevanju pravilne v času objave. Čeprav stalno pregledujemo in posodabljamo objavljeno vsebino in se trudimo, da zagotovimo točnost podatkov nepremičnin, TS1 ne prevzema odgovornosti za nepopolne in napačne informacije oziroma za posledice, ki se zgodijo v povezavi s temi informacijami.

Uporabnik mora poiskati pravno in finančno svetovanje, preden se dogovori za nakup ali najem nepremičnine preko Think Slovenia spletne strani oziroma preko TS1. Podane informacije, povezane z nakupom nepremičnine v Sloveniji, se ne sme smatrati kot finančno ali pravno svetovanje za uporabnika glede odločitve nakupa nepremičnine v Sloveniji kot investicijo ali iz katerega koli drugega razloga. TS1 ne prevzema odgovornosti v povezavi s kakršno koli izgubo, ki je nastala pri nakupu ali najemu nepremičnine, oglaševane na Think Slovenia spletni strani oziroma preko TS1 d.o.o.

TS1 lahko na zahtevo uporabnika poveže z izbrano tretjo stranko v Sloveniji. Pod nobenim pogojem TS1 d.o.o. ne sprejema odgovornosti za dejanja katere koli tretje stranke, ki jo je spravila v stik s uporabnikom.

Kadar je družba TS1 d.o.o. odgovorna za ponudbo storitev, ki niso povezane z uporabo te spletne strani, so uporabniku predstavljeni določeni splošni pogoji poslovanja, v skladu s storitvijo. 

TS1 si pridržuje pravico, da spremeni vsebino Think Slovenia spletne strani in doda, spremeni ali umakne spletne storitve brez predhodnega obvestila.  

Vsakršna vprašanja, povezana z našimi Splošnimi pogoji poslovanja, morajo biti naslovljena na info@thinkslovenia.com