Peščica tujih kupcev nepremičnin

07.08.2015

Pia iz Think Slovenia se pogovarja z Gorenjskim Glasom o ne-slovenskih kupcih nepremičnin na Gorenjskem.